Adatvédelmi szabályzat

 

A honlapot dr. Koczka Melinda egyéni ügyvéd üzemelteti.

A Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot. A Weboldal használatával Ön elfogadja az adatvédelmi szabályzat valamennyi feltételét.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény írja elő.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Iroda az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az oldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az üzemeltető nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban vagy annak nem megfelelő működéséből következnek.

Amennyiben a honlapon feltüntetett e-mail címet, közvetlen kapcsolatfelvételi űrlapot használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám) ad meg, azokat dr. Koczka Melinda egyéni ügyvéd kezeli és archiválja. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak dr. Koczka Melinda egyéni ügyvéd és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személynek az Iroda nem ad át, az adatszolgáltatás önkéntes. Kérésére tájékoztatást adunk a kezelt adatokról. Tájékoztatás, továbbá személyes adatok helyesbítése vagy törlése az Iroda postacímén (székhely: 3530 Miskolc, Arany János utca 11-13. II. em. 204.) és e-mail címén () kérhető.

  1. Személyes adatok kezelése

Ha Ön a Weboldalon található elérhetőségek valamelyikén közvetlenül felveszi az irodával a kapcsolatot és ennek során személyes adatokat ad meg, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az iroda az Ön által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. Az Iroda harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

Az Iroda megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

  1. Az adatkezelés időtartama:

Az Iroda az Ön által megadott kapcsolattartási adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a e-mail címre küldött elektronikus levélben is visszavonhatja.

  1. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Iroda e-mail címére () küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Személyes adatok kezelése megsértése esetén Ön panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

  1. Az interneten keresztül küldött elektronikus üzenetek biztonsága:

Az Irodával elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül közvetített adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, mivel az elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosíthatják vagy az üzenetek elveszhetnek.

Az Iroda minden ésszerű és elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott adatok és az Önnel folytatott levelezés tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Elektronikusan megküldött üzenet alapján az iroda nem vállal hivatalosan kötelezettséget ügyvédi megbízás teljesítésére, csak abban az esetben, ha a felek szóban vagy írásban megállapodnak.

  1. Cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk, az adatkezelés célja, jogalapja:

5.1. Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése.

5.2. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg vagy utasíthat el.   A választás a jelölő négyzet bejelölésével és a választás elmentésével történik. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. A sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működnek teljeskörűen.

5.3. Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is.

5.4. Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.

5.5. Fontos tudnivalók a cookie-ról

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására. Erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

A sütik fajtáit a betöltött funkciók vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni és lehetnek átfedések. A cookie-k használatával nem kell minden bejelentkezés alkalmával megadni a bejelentkezési adatait, hanem azokat az Ön által használt webböngésző automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe. Az Ön által használt internet böngésző automatikusan továbbít bizonyos további adatokat is a weboldal felé.

Technikailag elengedhetetlen sütik

Munkamenet (session) vagy más néven funkcionális sütik. Ezek nélkül az oldal nem működne funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez szükséges minimális feltételeket biztosítják, a felhasználó azonosításához szükségesek. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra.  Más szaknyelvek session cookie-nak hívnak minden sütit, amelyek a böngészőből való kilépéskor törlődnek. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Használatot elősegítő sütik

Analizáló vagy statisztika süti.  Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni, a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik meg.

Reklámmegjelenítést biztosító és közösségi médiával kapcsolatos sütik

Teljesítményt biztosító vagy más néven marketing sütik. Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak, melyek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords sütik). Ezek a sütik a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak és harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.

A weboldal által a fentiek szerint gyűjtött adatok további azonosító adat megadása nélkül nem használhatóak fel azonosításra és az Iroda nem kapcsolja össze a további azonosító adatot az ilyen nyomkövető technológiák használatával gyűjtött adatokkal. Az így szerzett adatokat az Iroda kizárólag a weboldal szolgáltatásainak könnyebb igénybevételéhez, a látogatottság felméréséhez, a kapcsolati űrlapon történő megkeresés alapján történő kapcsolatfelvételhez, valamint a weboldalnak a felhasználók igényei szerinti alakításához használja.

A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Amennyiben az Ön által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, vagy beállíthatja, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát. Bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

  • A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  • A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

  • A Facebook sütikről itt tájékozódhat.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Az egyik legnépszerűbb böngésző süti beállításairól az alábbi linken tájékozódhat:

 

A Weboldal használatával kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, továbbá, hogy a Weboldal a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint automatizált módon cookie-t helyezzen el az Ön számítógépén és hogy ezeket a jelen szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével anonim módon a jelen szabályzatban foglalt célból az Iroda felhasználja.

Miskolc, 2022. február 10.

 

dr. Koczka Melinda

egyéni ügyvéd