Aktuális

Munkáltatói felmondás munkavállaló várandóssága esetén

A jelenlegi törvényi szabályozás szerint amennyiben a munkáltató a várandósságról nem tudva felmond a munkavállalónak, abban az esetben annak közlését követő tizenöt napon belül a felmondást írásban visszavonhatja.
A munkavállalónak legkésőbb a munkaviszonyát megszüntető jognyilatkozat közlése megkísérlésekor kell a tilalmi okokról tájékoztatni a munkáltatóját. A tájékoztatást az Mt. alapján nem köteles írásban megtenni a munkavállaló. A munkáltatói felmondás visszavonása esetén a várandós nő munkaviszonya továbbra is fennáll.
Ha a munkáltató nem hajlandó visszavonni a felmondását, akkor a munkaviszony jogellenes megszüntetésének következményei alkalmazandóak.

Nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó új szabályok

2019. január 1-től az 1997.évi LXXX. törvény alapján a saját jogú nyugdíjas munkavállalóra nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, e minőségében nincsen biztosítási jogviszonya.

Nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot nem kell levonni a munkaviszonyukra való tekintettel.
A szabályozás vonatkozik a szociális hozzájárulási adóra és a szakképzési hozzájárulásra.