Aktuális

Ingatlan bérbeadás, ingatlanértékesítés

2019. január 1-jétől a bérbeadónál nem minősül bevételnek az ingatlan használatához kapcsolódó rezsiköltségek áthárításából származó díj, a közüzemi számlákat nem kell megőrizni és nyilvántartani. A kifizetett díjak költségként elszámolhatóak, ha a bérleti díj magában foglalja a közüzemi számlák ellenértékét, melynek megfizetése a bérbeadó kötelezettsége.

Ingatlan adóköteles értékesítése esetén az ingatlan megszerzésére fordított összeggel lehet csökkenteni a bevételt és az ezzel összefüggő más kiadásokat..

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (az átruházásról szóló szerződés szerinti érték, csereszerződésben rögzített érték, ingatlan örökléssel, ajándékozással történő megszerzése stb.. mellett) új szabályozásként jelenik meg a megszerzésre fordított összeg tekintetében az adófizetés alapjául szolgáló érték, ha az ingatlan megszerzésekor adóköteles jövedelemre tekintettel adófizetés történt.

Cafeteria szabályozásának változásai 2019. január 1-től

Béren kívüli juttatásként kizárólag a SZÉP kártya három alzsebébe utalt támogatást adhat a munkáltató

– szálláshely alszámlájára utalt legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;

– vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;

– szabadidő alszámlájára utalt legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás.

Béren kívüli juttatásnak minősül

– a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;

b) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.

Megszűnik az éves 100 ezer Ft pénzbeli juttatás.

Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket a kifizető viseli ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával.

Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek kell viselnie.