Cégjog és munkajog

Céges és munkajogi ügyek

Céges ügyek

Cégalapítás

Korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság alapításával kapcsolatosan az okiratok megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése és benyújtása az illetékes cégbíróság részére.

Egyszerűsített cégalapítás esetén szerződésminta alkalmazásával a bejegyzés már az iratok benyújtásának napján is megtörténhet. Hagyományos cégalapítás esetén a bejegyzés ügyintézési határideje maximum 10 nap.

A Kft. alapítás illetéke 100.000.- Ft, közzétételi díj 5.000,-ft, egyszerűsített eljárásban illetéket, közzétételi díjat nem kell fizetni.

A Bt. alapítás egyszerűsített eljárásban illetékmentes, hagyományos eljárásban 50.000.- ft.

A cégalapításhoz cégformánként rendelkezni kell törzstőkével. Kft. esetén 3.000.000, -ft a törzstőke minimális mértéke, betéti társaságot 10.000, -ft törzstőkével is lehet alapítani. Szükség lesz cégnévre, melynek a kiválasztásával kapcsolatosan tanácsokat adok az ügyfelek részére.

A székhely kiválasztása során szintén körültekintően kell eljárni, mert bizonyos esetekben a tulajdonosok nem adhatnak hozzájáruló nyilatkozatot a bejelentéshez, a vezető tisztségviselő pedig felelősséggel tartozik a székhely használat jogszerűsége kapcsán tett nyilatkozata tartalmáért.

Egyes gazdasági társaságokat csak két tag alapíthat, de lehetőség van például kft. és zrt. esetén az egy személy taggal történő alapításra.

A vezetői tisztség vállalása során figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségi és kizáró okokra.

A tevékenységi körök kiválasztásával kapcsolatosan – ha annak szükségessége felmerül – segítséget nyújtok az ügyfeleknek.

Cégmódosítás

Változásbejegyzési eljárásban kérni kell az illetékes cégbíróságtól a változások cégjegyzékbe történő bejegyzését, például, ha a társaság székhelye módosul, a tag, ügyvezető adatai, személye változik. Jelenleg a tevékenységi kör módosulását a könyvelők jelentik be a NAV-hoz, de a főtevékenység változását be kell jelenteni az illetékes cégbíróság részére.

Cégalapítás, cégmódosítás költségei

Egyszerűsített cégbejegyzés Kft., Bt., Zrt. esetén:

 • Kft. és Bt. egyszerűsített eljárásban való cégbejegyzése illetékmentes
 • illeték Zrt. esetén: 50.000, -ft

Normál cégbejegyzés Bt. esetén:

 • illeték: 100.000, -ft
 • közzétételi költségtérítés: 5.000, -ft

Normál cégbejegyzés Kft. esetén:

 • illeték: 100.000, -ft
 • közzétételi költségtérítés: 5.000, -ft

Normál cégbejegyzés Zrt. esetén:

 • illeték: 100.000, -ft
 • közzétételi költségtérítés: 5.000, -ft

Változásbejegyzés költségei:

 • illeték, alap változásbejegyzési eljárásban (Kft., Bt., Zrt.): 15.000, -ft
 • illeték a Bt., Kft., Zrt. vagyonában bekövetkező változás esetén: 15.000, -ft
 • illeték átalakulás esetén (Kft., Bt., Zrt., Nyrt.): 50.000, -ft
 • közzétételi költségtérítés: 3.000, -ft

Munkajog

Munkajogi ügyekkel kapcsolatosan munkaszerződések szerkesztése és véleményezése, munkajogi vita peren kívüli rendezése, peres eljárás esetén jogi képviselet ellátása.