Ingatlanjog

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos ügyintézés

Ingatlan adásvételi szerződés

Az ingatlan adásvétellel kapcsolatos ügyintézés az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza.

  • Az ingatlan adásvételi szerződés megkötésének teljeskörű lebonyolítása, adó és illeték megfizetésével kapcsolatos tájékoztatás, az illetékes földhivatal és adóhatóság előtti képviselet az ügyfelek meghatalmazása alapján.
  • Előleg vagy foglaló adásvételi szerződés megkötése előtti átadása esetén az ezzel kapcsolatos irat megszerkesztése. Szerződékötés után foglalóként történő átadásra nincs lehetőség, az átadott pénzösszeg vételárrészletnek minősül.
  • Haszonélvezeti jog alapítása történhet a felek külön megállapodása alapján vagy az ingatlan adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg ingyenesen vagy visszterhesen. Haszonélvezeti jogról lemondás esetén az ügyfelekkel való előzetes konzultáció szükséges, mivel illetékfizetési kötelezettség keletkezhet, ha nincs pontosan kifejtve a szerződésben.
  • Ha valamelyik szerződő fél nem tud személyesen jelen lenni a szerződéskötéskor, akkor lehetőség van arra, hogy helyette meghatalmazott járjon el ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás alapján. Külföldi tartózkodás esetén a meghatalmazáson a konzulátus hitelesíti az aláírását, vagy lehetőség van arra, hogy ügyvéd által készített Skype videó rögzítésével távazonosítással aláírja az iratot és postázza az eljáró ügyvéd részére.

Költségek

Az e-hiteles tulajdoni lap díja 3.600, -ft, nem hiteles e-szemle díja 1.000, -ft. Tulajdoni lap lekérésére minden esetben sor kerül a szerződés megkötésének napján is.

A földhivatali eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj 6.600, -ft, soron kívüli eljárás esetén plusz 10.000, -ft.

Illeték megfizetésével kapcsolatosan – az ingatlan értékének figyelembevételével – az adóhatóság küldi meg a fizetési meghagyást az ügyfélnek postai úton vagy az iroda részére cégkapun keresztül.

A vevőt terheli a földhivatali eljárási díj, a visszterhes vagyonszerzési illeték, bankhitel (továbbá CSOK, Babaváró) felvételével kapcsolatos költségek.

Az eladót terheli az ingatlan eladásából származó jövedelem adója, a tehermentesítéssel, birtokbaadással kapcsolatos költségek.

Ingatlan ajándékozási szerződés

Az ingatlan ajándékozás ingyenes juttatás, azonban a megajándékozott illeték megfizetésére köteles, kivéve az egyenesági rokonok és a házastársak közötti ügyletet, mely illetékmentes.