Szolgáltatások

INGATLANNAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

– Ingatlan adásvételi szerződés

– Ingatlan ajándékozási szerződés

– Földhivatali ügyintézés

– Jelzálogügyletek

– Bérleti szerződés

OKIRATSZERKESZTÉS, SZERZŐDÉSEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Kereskedelmi jogi szerződések

– Kölcsönszerződés

– Meghatalmazás

– Végrendelet

– Egyéb okiratok

TÁRSASÁGI JOG

Cégeljárás

– Cégalapítás

– Cégiratok módosítása

– Cég megszüntetése (végelszámolási eljárás)

– Üzletrész átruházás

– Társaságok átalakulása

KÖVETELÉSKEZELÉS

– fizetési meghagyás

– felszámolási eljárás

– végrehajtási eljárás

KÁRTÉRÍTÉS

– igény érvényesítése peren kívül illetve peres eljárásban

SÉRELEMDÍJ

– igény érvényesítése peren kívül illetve peres eljárásban

CIVIL SZERVEZETEK

– Egyesületek, alapítványok alapítása

– változásbejegyzési eljárással kapcsolatos ügyintézés

MUNKAJOG

– munkaszerződések, megállapodások, szabályzatok megszerkesztése, véleményezése

– peres és peren kívüli képviselet