Szolgáltatások

INGATLANNAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

 • ingatlan adásvételi szerződés
 • ingatlan ajándékozási szerződés
 • földhivatali ügyintézés
 • jelzálogügyletek
 • bérleti szerződés

CÉGES ÜGYEK

 • cégalapítás
 • cégiratok módosítása
 • cég megszüntetése (végelszámolási eljárás)
 • üzletrész átruházás
 • társaságok átalakulása
 • kereskedelmi jogi szerződések
 • szerződések véleményezése

KÖVETELÉSKEZELÉS

 • fizetési felszólítás
 • fizetési meghagyás
 • felszámolási eljárás
 • végrehajtási eljárás

KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

 • igény érvényesítése peren kívül, illetve peres eljárásban

CIVIL SZERVEZETEK

 • egyesületek, alapítványok alapítása
 • változásbejegyzési eljárással kapcsolatos ügyintézés

MUNKAJOG

 • munkaszerződések (angol nyelven is), megállapodások, szabályzatok szerkesztése, véleményezése
 •  peres és peren kívüli képviselet

EGYÉB OKIRATSZERKESZTÉS

 • kölcsönszerződés
 • meghatalmazás
 • végrendelet
 • egyéb okiratok

DEVIZAHITELES ÜGYEK

 • tanácsadás
 • egyezségi megállapodások lebonyolítása
 • okiratok szerkesztése

CSALÁDJOG

 • közös megegyezéses házassági bontóperek